• Kan ik als pleegouder mijn pleegcontract tussentijds opzeggen?

  Dit kan niet zomaar. De zorgaanbieder moet gedurende 1 week in de gelegenheid gesteld worden om voor een vervangend verblijf voor het pleegkind te zorgen. Lees verder...
 • Wat is een niet-begeleide bezoekregeling?

  De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van deze dag of dit dagdeel. Er is geen begeleider van de pleegzorginstelling of Bureau Jeugdzorg aanwezig. Lees verder...
 • Ik heb de voogdij over mijn kleinkind. Kan ik ook zijn pleegouder worden?

  Nee. Een voogd kan geen pleegouder worden van het kind waarover hij/zij de voogdij heeft. Veel grootouders vragen voogdij aan, als een situatie ontstaat waarin een kleinkind opgevangen moet worden. Zij zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid om pleegouder te worden. Het voordeel van pleegouderschap ten opzicht van voogdij is de opvoedkundige en financiële ondersteuning die daarbij horen. Als u eenmaal voogdij hebt over een kind, dan kunt u dit niet meer veranderen in pleegouderschap Lees verder...
 • Kan ik als pleegouder een PGB aanvragen voor pleegkind?

  Nee, alleen de ouder met gezag kan dit aanvragen voor het kind. Lees verder...
 • Ik vang een kind op. Ben ik nu pleegouder?

  Nee. Als u een kind opvangt en verzorgt, zonder dat daarbij instanties als Bureau Jeugdzorg en een pleegzorgaanbieder te pas komen, dan bent u mantelzorger. Het is wel mogelijk om officieel pleegouder te worden. Lees verder...
 • Mag ik als pleegouder formulieren voor mijn pleegkind ondertekenen?

  Ja, dat mag wel, maar door het ondertekenen van formulieren gaat u mogelijk een betalingsverplichting aan. Lees verder...
 • Ik vang een kind op. Ben ik nu pleegouder?

  Nee. Als u een kind opvangt en verzorgt, zonder dat daarbij instanties als Bureau Jeugdzorg en een pleegzorgaanbieder te pas komen, dan bent u mantelzorger. Het is wel mogelijk om officieel pleegouder te worden. Lees verder...
 • Mijn kind woont in een pleeggezin. Moet ik mijn kind WA verzekeren?

  Ja, als u het gezag heeft over uw kind. Lees verder...
 • Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

  U kunt terecht bij het AKJ: organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg Lees verder...
 • Wie moet een zorgverzekering afsluiten voor het kind: de ouders of de pleegouders?

  De pleegouders. Lees verder...
 • Ik vang een kind op. Ben ik nu pleegouder?

  Nee. Als u een kind opvangt en verzorgt, zonder dat daarbij instanties als Bureau Jeugdzorg en een pleegzorgaanbieder te pas komen, dan bent u mantelzorger. Het is wel mogelijk om officieel pleegouder te worden Lees verder...
 • Welke veranderingen brengt Prima Pleegzorg voor pleegouders mee?

  Aan pleegouders wordt gevraagd om zich te committeren aan een kind in plaats van aan een vorm van pleegzorg, er wordt gewerkt met één plan voor een kind en pleegouders krijgen veel meer gerichte ondersteuning. Lees verder...
 • Wat is het belangrijkste doel van Prima Pleegzorg?

  De werkwijze volgens Prima Pleegzorg moet er vooral voor zorgen dat er continuïteit komt in het leven van het pleegkind, dat het kind in een veilige omgeving mag opgroeien in verbondheid met de mensen die voor hem belangrijk zijn. Zijn eigen sociale netwerk dus. Lees verder...
 • Kan ik pleegouder worden van mijn kleinkind?

  Dat is mogelijk. Om pleegouder van uw kleinkind te worden moet Bureau Jeugdzorg een zogenaamde indicatie stellen. U kunt contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Lees verder...
 • Waarom moeten pleegouders soms lang wachten op een plaatsing?

  De pleegzorgaanbieders zoeken altijd een gezin dat zo goed mogelijk aansluit bij de achtergrond van het pleegkind. Daarom kan het soms een tijd duren voordat er een pleegkind bij pleegouders geplaatst wordt. Lees verder...
 • Is er een maximumleeftijd voor pleegouders?

  Nee, er is geen formele maximumleeftijd voor pleegouders. Lees verder...
 • Eigen bijdrage voor jeugdigen in pleeggezin

  Vanaf 15 februari 2014 is het wettelijk niet meer toegestaan voor organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp om een eigen bijdrage te innen bij jeugdigen die verblijven in een pleeggezin of instelling. Lees verder...
 • Mijn kind woont in een pleeggezin. Heb ik als ouder recht op kinderbijslag?

  Ja, u heeft recht op kinderbijslag. Hieraan zijn welke enkele regels gebonden. Lees verder...
 • Ik heb een nota die betrekking heeft op de zorg voor mijn pleegkind. Vergoedt BJZ deze?

  U kunt uw vraag stellen aan de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg Limburg. Lees verder...
 • Waar moet ik aan denken als mijn (pleeg)kind 18 wordt?

  Vanaf de dag dat uw pleegkind 16 wordt kunt u al beginnen met het regelen van een aantal zaken. Dan weet u zeker dat uw pleegkind op zijn 18e goed voorbereid is op allerlei vlakken. Denk hierbij aan: een digicode, zorgverzekering, zorgtoeslag, wettelijke aansprakelijkheid, het aanvragen van een studiefinanciering of uitkering. Lees verder...