Pleegzorg Limburg

Pleegzorg eerste keus!

Als er problemen met kinderen zijn in een gezin, dan wordt altijd eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Kan dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Het is de opvangvorm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een (tijdelijke of gedeeltelijke) uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij een pleegouder wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

#

Pleegzorg Limburg wordt u aangeboden door...

In Limburg bieden de William Schrikker Groep, Rubicon Jeugdzorg en XONAR Jeugd & Opvoedhulp, Prima Pleegzorg. Deze methodieknaam is later veranderd in Pleegzorg Limburg.

XONAR Jeugd & Opvoedhulp in Zuid-Limburg
www.xonar.nl

Rubicon Jeugdzorg in Noord en Midden-Limburg
www.rubicon-jeugdzorg.nl

William Schrikker Groep in Limburg voor hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.
www.williamschrikkergroep.nl

Pleegzorg Limburg staat voor...

Continuïteit

Pleegzorg geheel op maat

Vraaggericht werkenvanuit de dialoog

Één kind, één gezin, één familie,één plan, één verantwoordelijke